Literatura dziecięca

242794071117482012024615.gifCzy współczesne dziecko czyta jakiekolwiek wiersze, lub wierszyki? Wydaje się, że tradycja czytania powoli zanika, mamy przecież Internet, dzieci chętnie oglądają bajki na kanałach telewizyjnych, grają w komputerowe gry. Literaturą z pewnością zajmują się dzieci w szkołach, muszą przecież przeczytać obowiązkowe lektury, muszą na ich podstawie pisać domowe wypracowania. Jednakże nie jest prawdą, że dobrowolnie dzieci nie czytają książek. Przecież wystarczy spojrzeć na książkowe przygody Pottera, które na całym świecie cieszą się niesłabnącą popularnością. Dzieci chętnie czytają ciekawe książki, opowiadania, co jednak z poezją? Czy poezja nadal jest w cenie? Wydaje się, że klasyczne utwory wierszowane Tuwima, Brzechwy wciąż są popularne. Być może we współczesnych czasach proza wygrywa z liryką, jednakże nie można generalizować, ponieważ poezja nadal jest czytana przez najmłodszych. Musi być to oczywiście poezja atrakcyjna dla młodego odbiorcy, poezja, która poruszy młodzieńcze serce i zapadnie w pamięć na długie lata. tapety magiczne drzewo hotel pałac www.sulislaw.pl/o_palacu

Literatura ludowa w sztuce
Paralelizm jest zresztą tylko jedną z form wiązania człowieka z naturą i obdarzania zwierząt i roślin takimi uczuciami, jakie właściwe są człowiekowi, oraz zdolnością porozumiewania się z nim, co jest bardzo istotne dla rzeczywistości...
Podział sztuki ludowej
Względy praktyczne i dogodność wynikająca z podziału dużej, różnorodnej grupy na mniejsze, jednorodne doprowadziły w ostatnich latach do rozbicia sztuki ludowej na dwie główne rzec można, podgrupy: sztukę ludową, jak została nazwana plastyka...
Postaci świętych w polskie rzeźbie ludowej
Popularne są również różnego rodzaju Madonny, z Dzieciątkiem lub bez, z których charakterystyczna dla Polski, ściślej pogranicza zachodniego Mazowsza z Kujawami, jest stożkowata figura Matki Boskiej Skępskiej. Ze świętych najbardziej popularny...